TIMEDU_logo_podstawowe_RGB__

Badania prenatalne i terapia płodu

Prowadzący wykład:

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w 1997 roku. Specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz perinatologii, zdobywając tytuł profesora w 2009 roku. Upowszechnił nowoczesną diagnostykę i terapię choroby hemolitycznej w Polsce.

Plan szkolenia:

Dzień I ( 30.06.2023 – od 15:00 do 20:00):

  1. Badania wolnego DNA płodowego w praktyce klinicznej
  2. Idealny model diagnostyki prenatalnej
  3. Strategia diagnostyki prenatalnej w Europie
  4. Inwazyjna diagnostyka prenatalna
  5. Błędy w diagnostyce prenatalnej I trymestru
  6. Trudne transfuzje dopłodowe
  7. Terapia płodu
  8. Wewnątrzmaciczne leczenie przepukliny oponowo-rdzeniowej u płodu
  9. Inwazyjne zabiegi w perinatologii – profilaktyka zakażeń

Dzień II (01.07.2023 – od 09:00 do 16:30):

Zajęcia praktyczne – badanie USG przeprowadzane na Pacjentkach

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Szkolenie adresowane jest do lekarzy posiadających doświadczenie
z ultrasonografią w położnictwie

Polecamy kolejne kursy:

Prowadzenie ciąży i poród przedwczesny

Szkolenie odbędzie się w dn. 31.03.2023 - 01.04.2023

Ciąża wysokiego ryzyka i USG w ciąży

Szkolenie odbędzie się w dn. 02.06.2023 - 03.06.2023

Cena kursu:

2790 zł

Zaloguj się

Miło, że z nami byłaś/eś